Czech Republic

Compass Group and its trading brands Eurest and Scolarest no longer operate in Czech Republic. If you are looking for Delirest, please visit their website at www.delirest.cz. If you are looking for Primirest, please visit their website at www.primirest.cz

---

Společnosti Eurest a Scolarest, které patří do skupiny Compass Group, již v České republice nepůsobí. Pokud hledáte Delirest, pak prosím přejděte na jejich web www.delirest.cz. Pokud hledáte Primirest, pak prosím přejděte na jejich web www.primirest.cz